Advarsel: JavaScript er slått av i nettleseren eller for denne nettsiden. Det er ikke sikkert du kan svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Sjekk innstillingene i nettleseren.
Personvernerklæring
(Dette spørsmålet er obligatorisk)

Beskyttelsen av personlige data er et viktig anliggende for oss.

Derfor behandler vi de personlige dataene av våre studiedeltakere i samsvar med gjeldende lovgivning om beskyttelse av personlige data og datasikkerhet.

De personlige dataene du har angitt i webportalen, særlig navn, adresse, telefonnummer, som trenges kun til gjennomføringen av det oppståtte studiedeltakerforholdet, påkreves på grunnlag av lovbestemte rettigheter.

Ved å bekrefte denne personvernavtalen i webportalen, godtar du at Quotas GmbH bearbeider dine nevnte personlige data for studiedeltakelsen din.

Den berørte personens rettigheter / Rettigheter til den berørte personen: informasjon, rettelse, sletting og sperring, angrerett

Ifølge Art. 15 GDPR er du alltid berettiget å be Quotas GmbH (avtalepartner) om omfangsrik opplysning ang. de lagrete personlige dataene dine.
Ifølge Art. 16 - 19 GDPR kan du alltid kreve at Quotas GmbH (avtalepartner) retter, sletter og sperrer enkelte personlige data.

Uten begrunnelse kan du alltid gjøre bruk av angreretten og endre den gjeldende samtykkeerklæringen med framtidig virkning eller tilbakekalle den fullstendig. Du kan sende angringen per post, e-post eller faks til Quotas GmbH (Holstenplatz 20, 22765 Hamburg; kontakt@quotas.de). Det oppstår ikke flere omkostninger enn portoutgifter hhv. formidlingsgebyrer i henhold til eksisterende basistariffer.